Uyduruk Göktürk Alfabesi


T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞINA

Bu yıl ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerine verilen Türk Edebiyatı ders kitabı sayfa 56'daki Köktürk Yazıtları başlığı altında verilen alfabe çizelgesi ve ayrıca yine 10. sınıf öğretmenlerine verilen Türk Edebiyatı, Öğretmenin Çözüm Kitabı ve Yazılı Soruları kitabı sayfa 29'da Yazılı Edebiyat başlığı altında verilen Göktürk alfabesi, doğru bir çizelge ile verilmemiştir.

Söz konusu kitaplarda geçen alfabe; internette göktürk alfabesi diye aratılma yapıldığında karşımıza çıkan ilk görsel sonuçlardan olup, yıllar önce bir meraklısı tarafından kişisel olarak yorumlanıp, günümüzde böyle kullanılabilir diye tasarlanmış bir çizelgedir. Gerçeğinden oldukça uzak olan bu tasarı, neredeyse bütün harflerin ses değerlerini değiştirmiş, her birine yeni bir ses karşılığı atamıştır. Doğru çizelge, bu dilekçenin ekinde sunulmuştur.

Doğru çizelgeler, üniversitelerin Türkoloji ve Türk Edebiyatı bölümlerinde ders kitabı olarak okutulan merhum prof. Muharrem Ergin'in Orhun Abideleri kitabında, Atatürk döneminde Türk Dil Kurumu bünyesinde Orkun Yazıtları üzerine çalışmalar yapan ve salt bu yüzden Orkun soyadını alan merhum Hüseyin Namık Orkun'un Eski Türk Yazıtları kitabında, günümüzde birçok makalede kaynak gösterilen Hatice Şirin User'in Başlangıçtan Günümüze Türk Yazı Sistemleri kitabında ve dahi nice böyle kitapta gösterilmiştir.

Bu yanlış durumun düzeltilmesini, ortaöğretim kurumlarına ilgili yanlışın bildirilmesini ve gelecek yıl için basılacak kitaplarda daha dikkatli olunmasını arz ederim.

Gökbey Uluç
Öğretmen
25.11.2014
EK:
  • Türk Edebiyatı kitabının kapağı ve ilgili sayfasının resimleri
  • Türk Edebiyatı, Öğretmenin Çözüm Kitabı ve Yazılı Soruları kitabının kapağı ve ilgili sayfasının resimleri
  • Hatice Şirin User'in Başlangıçtan Günümüze Türk Yazı Sistemleri kitabındaki çizelge

EK: 1
10. sınıf Türk Edebiyatı ders kitabı

  
EK: 2
10. sınıf Türk Edebiyatı sayfa 56'da ders kitabındaki yanlış verilmiş çizelge 


EK: 3
10. sınıf Türk Edebiyatı, Öğretmenin Çözüm Kitabı ve Yazılı Soruları kitabı


  EK: 4
10. sınıf Türk Edebiyatı, Öğretmenin Çözüm Kitabı ve Yazılı Soruları kitabındaki yanlış çizelgenin olduğu sayfa


  EK: 5
Hatice Şirin User'in Başlangıçtan Günümüze Türk Yazı Sistemleri (Akçağ Yayınları, Ankara 2000) adlı kitabındaki alfabe çizelgesi.

Hiç yorum yok: