Orkun Yazıtları Sanal Müzesi

Türk Dili Derneği'nden (eski adı TVT - Türkçesi Varken Topluluğu) torkuu arkadaşımız güzel bir çalışmaya başladı. Sayısal ortamda yazıtların sanal gezintisini yapabileceğimiz bir ortam anıklamakla uğraşıyor. İlerleyen dönemlerde ortaya çok güzel işler çıkacağı için şimdiden buşku duymaya başladım.


Hiç yorum yok: