B Harfinin 10000 Yıllık Öyküsü (betik eleştirisi)

Doğan Çetiner, bu betiği yazarak Türkçe'ye hizmet ettiğini düşünüyorsa yanılıyor. Hizmetten çok zarar var. Bu tür yapıtlar dili yüceltmemekte, tersi aşağılayıcı duruma sokmaktadır.

Betikte, çok uçuk kökenlemeler vâr. Örneğin, "show" Türkçedir diyor. Dahası "sav" ile kökteş, "sov" kökünden geliyormuş. "Medya" sözcüğü Moğolcaymış. "Namaz" sözcüğü "on + nam + oz" imiş ulayı (ve) Türkçe kökenliymiş. "Kuvvetli" sözcüğü de Türkçeymiş; kökenlemesi de şöyle : muqavvatlı > kuvvatlı > kuvvetli.

İlginç belgeleri de var; B'nin kökeni üzerine ancak çok gereksiz bilgiler eklemesi, özellikle Kâzım Mirşan, Hâluk Tarcan gibilerinin yazılarını koması işi bozmuş.

1 yorum:

Aliekber dedi ki...

Bence "b" harfi "bükül"mekten ismini almış olabilir.
"er" harfi uzun şaçlara sahip saçlarını iki taraftan ören bu yüzdende orhun abc sindeki gibi bir görünüme bürünen adında er denilen kişilerden almış olabilir
kızıl derili kaya resimlerinde er tamfasına andıran saçlarını iki yandan örmüş sanki antanleri varmış gibi insanlar resmedilimiş yine kızılderili ideogramlarında orhun abc sinde kullanılan er tamgasının aynısı tespit ettim sitenize resim ekleme gibi bir şansımız varmı.