Sayı Han

Türk söylenbilimi, söylenceleri üzerine araştırma yaptığımda karşıma olağanüstü güzellikte vériler çıktı. İlginç yaratıklarımız olduğunu gördüm. Örümcek adam gibi ağ atıp, insanlık kurtaranı yok belki ancak eñ az onun gibi ilgi çekenleri, vampir gibi korkunç olanları var. İlgisini çekenler bu[1] bağlantıyı inceleyebilir.

Yunan gökselleri (ilahları) hakkında araştırma yaptığımda, bunlara benzer Türk tinleri (ruhları) olduğunu gördüm. Örñeğin Yunanlıların Merkür gökseli çav/haber bildirirmiş. Bizde bu işi yapan Erdenay var. Uranüs, göksellerin çelebisidir; bizde de Altay dağlarınıñ tepesine oturmuş Altay Han vardır. Neptün deñizlerin gökseli iken bizde Talay Han vardır. Bu arada ilginizi çekti mi? Bu Yunanca adlar aynı zamanda gezegen adlarıdır da![2]

Türk tinlerini incelerken "neden bilimle uğraşan biri yokmuş?" diye géçirdim içimden. Sonra buna bir çözüm buldum; Sayı Han. Evet, sayılarıñ, bilimin tini olsun dédim. Matematikle, fenle uğraşsın dédim. Biliyorum; matematik yalnızca sayılarla oluşan bir bilim déğil ancak sayı déyince de ilk usa gelen: matematikdir.

Daha soñra Sayı Han'ı görselleştirmek için Nuray hanıma ötündüm. Nuray hanım, daha önce bir çok tini görselleştirmişti.[3] Beni kırmadı, önerimi tapladı. Géçende de bir baktım, çizimi yollamış. Böylelikle Sayı Han vâr oldu.

Sayı Han için bir söylence yaratmak gerek kuşkusuz. Ben bir deneme yapıyorum; daha güzeli için siz de yazabilirsiniz. Soñuçta biz de 200-300 yıl soñra birileriniñ ataları olacağız, bu dédiklerimiz de gérçek añlamda söylence olacak.

Sayı Han
Yédi katlı göğün yédinci katında yaşar. Aksakallı, bilge tindir. Evreniñ tüm düzenini bilir. Tanrı onu Süt Gölü'nüñ mayasından yaratmıştır. Bilimle uğraşan kişilere ilham vérir.


dipçe:
[1] http://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Efsanevi_yarat%C4%B1klar
[2] http://turkcesivarken.com/oz-turkce-gezegen-adlari/
[3] http://turkmythology.blogspot.com/

Hiç yorum yok: