Oğuz'uñ Gitmesi Gereken Yol

Koyayım yerine koyiim, götüreyim yerine götiriim, ne yapayım yerine naapiim gibi kullanımlar artık sıradanlaştı.

Ben, bir géçiş süreci olarak görüyorum. Géçişiñ bitmiş biçimi Azericede olduğu gibi olacak. Önce ünlü bozulması, sonra kalınlaşma, ardınca dudak benzerliği...

koyayım > koyiim > koyum > qoyum (Az.)
bileyim > biliim > bilim (bu sözcük géçişini bitirdi, "ne bilim" gibi kullanımı var. - Tür.)
götüreyim > götiriim > götürüm (Az.)
oturayım > oturiim > oturum (Az.)


-ayım > -iim olarak kısalıyor dilde. Démeli daralıp, inceliyor. Bu da yine belli bir kural çerçevesinde oluyor. İnce ünlülü sözcüklerde géçiş süreci çok daha hızlı olmakta. Azericede olmuş bitmiş, bizde ise konuşma dilinde géçiş sürecinde... Öyle ki, bir yırda da buna benzer bir kullanım işitmiştim ancak hangi Türk dili olduğunu unuttum. Yırıñ içinde şu söz vardı; "seni kanday unutayiim?"

Görünen o ki, her Oğuz dili öbeğiñde yér alan konuşucular bu süreci yaşamalı, bu yoldan gitmeli, soñuca varmalıdır.

1 yorum:

Muhuttin dedi ki...

O bahsettiğin şarkı Türkistan yöresine ait. Seni kalay unutayim. Buda facebook'taki bağlantısı: http://www.facebook.com/video/video.php?v=112748102114662&ref=mf