Mutlağa İnanç ve Damgalar

İlkyazda Türküstan[1][2] çavlığınıñ bétikliğiñde Türk damgaları ile yazılmış bir bétik kapağı gördüm. Göktürkçe üzerine neñleriñ yazıldığını düşündüm. İncelediğimde ilgisiniñ olmadığı añladım.

O gün üzerinde çok durmadım. Çünki, damgalarıñ yañlış yazıldığını görmüştüm. Türkçü olduklarından, ayrıca kapakta bunu belirtmek istemişler ancak ne yazık ki, damgalar konusunda yéteri denli kaynak olmadığından yañlış yazmışlar diye düşündüm.

Soñraları öğrendim, bunlar bir toplulukmuş. Düşünsel akım başlatmış İnam Ata'nıñ oğulları (övlatları - üyelere vérilen ad), ardıcıllarıymışlar.

Topluluklarınıñ adı: Mütləqə İnam [3] "Mutlağa İnanç" Bir düşünsel akımı sürdürüyorlar. Tözü, 32 yıl önce Ruslarıñ egemenliğinde atılmış. Birkaç kez kapatılmış ancak engellere karşın varlığını korumuş, bugün ise açıkça çalışmalarını sürdürmekte, bétiklerini olası her bétikçi de görebilme olanağı sunmaktadırlar.

Oğullardan Uluruh ile tanıştım. Türk damgalarınıñ tanıtımına katkı sağladıkları için övdüm. Ardınca öğrendim ki, topluluk içindeki yazışmaları da bu damgalarla yapıyorlarmış. Ben de dédim ki, boyna yañlış yazıyorsunuz. Hiç bir kurala uymuyorsunuz. Bana iyice añlattı durumu: Kendileri yéñiden bir düzen uyarlamışlar/uydurmuşlar. Bir bakıma Türk damgalarınıñ türevi bir düzen yaratmışlar. Hem sevindim, hem de üzüldüm. Sévindim; Lâtin, Kiril, Arap damgalarınıñ türevleri gibi bizim damgalarımızıñ da türevi çıkmıştı. Üzüldüm; türeviniñ déğil özünüñ kullanılmasını isterdim. Çünkü söz konusu topluluk bir Türk ulayı Türkçülük ülküsü gütmektedir.

***

Türk damgaları yaşıyor; yaşatılıyor. [4][5] Türkçü topluluklar arasında hızlı bir biçimde yaygınlaşıyor. Gençler büyük ilgi duymaya başladı; dövme yaptırırken[6] damgaları kullanmaya özeniyorlar. Mutlağa İnananlar gibi kendi içinde kamusallaştıranlar da var. Bunlar güzel çavlar... Umarım bu gibi yazıları daha sık yazarım.

dipçe:
[1] http://turkustan.net - Azerbaycan'da yédigünde bir yayınlanan çavlık/gazete
[2] http://dilcilik.blogspot.com/p/cap-olunan-yazlar.html
[3] http://asifata.com
[4] http://kokturukce.blogspot.com/2009/06/gunumuzde-turk-abecesinin-kullanm_21.html
[5] http://kokturukce.blogspot.com/2009/05/yurtdsnda-turk-abecesi-orkun-gokturk.html
[6] http://kokturukce.blogspot.com/p/dovmeler.html

Hiç yorum yok: