TDK Türk Dili Dergisinde Yayınlanan Öyküm

Uzun süredir üzerinde çalıştığım, çalışmayı da sürdürdüğüm öykümüñ bir bölümü, Türk Dil Kurumu'nuñ aylık çıkardığı Türk Dili dergisiniñ Temmuz sayısında (715. sayı) yér aldı.

Uluç, Gökbey. Gönül Çiçeği, (Hikâye) Temmuz 2011, C: CI, S: 715, s. 73-84 / 100. Yılında Yeni Lisan Hareketi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

Gönderdiğim öyküdeki /ñ/ ile /é/ damgalarına yér vérmemelerine gocundum doğrusu. Yine de, özleştirilerek yazılmış bir öyküyü géri çévirmediklerine séviniyorum. Bu, TDK'nıñ özleşmeci tutumunuñ sürdüğünü de gösterir.

Sözünü éttiğim öyküyü okumak isteyenler için bağlantı:
http://www.turkcesivarken.com/belgeler/2011s715uluc.pdf

Hiç yorum yok: