Özleştirme, Türk Dillerini Bölüyor mu?

Yad kökenli sözcükleriñ yérine anadilimizden karşılıklar buluyor, diriltiyor, türetiyoruz diye, kimileyin işitilmedik söz bırakmayanlar oluyor.

"Efendim; biz özleşiyoruz ancak, öbür Türk yurtları ile aramızda uçurum oluşuyor, birbirimizden ayrılıyoruz. Dolayısıyla bu yaptığınız, dili geliştirmek déğil, baltalamak oluyor." 

Bunuñla yétinmeyip, satkın (hain) yapanlar da bulunmaktadır. Daha ileri gidip, dışgüçlerce beslendiğimizi, onlara çalıştığımızı, onlardan akça aldığımızı diyenler de oldu.

İster 3 yıl önce olsun, ister de 300 yıl önce olsun, yad söz yad sözdür. Kontak ne denli yadsa, merhaba da bir o denli yaddır. İkisine de bakış açımız birdir. Uygulamak istediğimiz éşittir.


Özleştirmeniñ bizi öbür Türk uluslarından ayırdığı, aramızı açtığı doğrudur. Buna karşı çıkmıyorum. Örneğin tümü kompüter/kompyuter dérken, biz kalkıp bilgisayar diyor, ortaklığı aradan kaldırıyoruz. Size, bu konuda biñlerce örnek sunabilecekken, eñ añlaşılır olanı ile yétineceğim.

Bu durumda ne olacak? Özleşmeyi kesecek miyiz?

Bunu yapmayacağız; özleşmeyi durdurmayacağız. Bizler, -burada Anadolu Türkleri adına yazıyorum- özleşmeyi sürdüreceğiz. Öbür Türk ulusları uyuşuk davranıyor, ellerini taşın altına sokmuyorlar diye, amacımızdan cayacak déğiliz. Onlarca yıldır, başka uluslarıñ egemenliğinde yaşadıkları için, adımızı kara çıkarmaları yétmezmiş gibi, bir de uyuşuk davranıp utançlarını silmemeleri için onlara kızmayacak déğiliz. Biz özleşiyorsak, onlar da özleşecek.

Arayı açan biz déğil, tembel tembel oturanlardır. Biz çalışıyoruz, dilimiziñ gelişmesi için uğraşıyoruz. Çağı yakalamak adına çabalıyoruz. Oturan, yatan kardeşlerimize kızarız kuşkusuz. Eski Oğuzlarda, savaşa katılmayanlara, at üstünde ok atamayanlara, yatuk dérlerdi. Bugün için biz de, yatuklar yüzünden obadan dışarı çıkmamazlık étmeyeceğiz.


Konuyla ilgili başka yazılar:

http://kokturukce.blogspot.com/2010/05/ortak-turk-dili-icin-neler-yaplabilir.html
http://kokturukce.blogspot.com/2011/12/ozlestirme-yabanclastryor-mu.html
http://kokturukce.blogspot.com/2011/03/azerbaycanda-ozlesmeye-baks-acs.html

Hiç yorum yok: