Elegeş Yazıtınıñ 5. Yatayı Üzerine Okuma


Bu yazı, yazıtlarımız arasında eñ çok ayrık okumaya iye olan, birçok dilbilimciniñ üzerinde çalıştığı, kimileriniñ ise bu yazıtı kaynak göstererek ülkemiziñ siyasi yapısına değin konuyu uzattığı Elegeş Yazıtı'nın 5. yatayı üzerine yéñi bir okuma denemesini içerir.


12 Ekim 2015 günü son kéz yazdığım okuma denememi, soñrasında üzerine ekleyecek bir neñ bulamadığım için öylece bıraktım. İşiñ özü, ben bu sözcüğü Macarca'da da aradım. Yine de yéterince kaynak édinemediğim için üstüne gidemedim. Bir yıldan uzun bir süre soñra yayımlanması için Korkut Ata dergisine gönderdim. Onlar da Aralık 2016 sayısında yér vérmişler. Bir ay soñra Facebook hesabımdan ilgili bétleriñ paylaşımını yaptım. Sağ olsun Osman Fikri Sertkaya Hoca da beğenip paylaşmıştı. Kısa bir süre soñra da (Şubat 2017) Journal of Old Turkic Studies'da değerlendirmesini yapmış. Bir yérde de kendimi yéterince doğru añlatamadığım için yakınmış; elini vicdanına koy démiş. "... géñel olarak kürt okunuşu üzerine durulmaktadır" dérken, kürtçü öbekleriñ, kimileyin de sağcı kesimdekileriñ bu okuyuş üzerinde durduklarını, kanıt gösterdiklerini añlatmak istemiştim. Oysa "géñel olarak bir takım öbekler kürt okunuşu üzerinde durmaktadır" déseymişim, sorun olmayacakmış. Bu tür ucu açık konulara daha çok özen göstereceğimi bildirir, yéñi çıkan derginiñ sürekliliğini dilerim. Salt "Eski Türkçe" üzerine yayın yapacak bir derginiñ varlığını bilmek bile çok güzel.

Elegeş yazıtı üzerine okuma değerlendirmem:
http://gokturkceogreniyorum.com/belgeler/Eleges_yaziti_GokbeyUluc.pdf

Osman Fikri Sertkaya'nıñ Journal of Old Turkic Studies değerlendirmesi:
http://gokturkceogreniyorum.com/belgeler/Journal-of-Old-Turkic-Studies-Osman-Fikri-Sertkaya-275647.pdfHiç yorum yok: